Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OKABLOWANIE

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 
 
Firma METRO-PLAST PAWEŁ KLIMAS ANNA ANDRUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, zwana dalej 
Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu ERP 
w firmie Metro-Plast.”, w ramach W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, zaprasza do złożenia oferty cenowej na 
wykonanie okablowania teleinformatycznego zakres którego określono w Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia.  
 
Oferty należy składać do dnia 9 stycznia 2017 roku do godziny 12.00. Odczytanie i ocena 
ofert nastąpi 9 stycznia 2017 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego. 
 
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w dołączonym do niniejszego zaproszenia 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.   
 
 Informacje o wybranym wykonawcy dostępne tutaj.
 
Z poważaniem 
 
 
Paweł Klimas Wspólnik 

Wróć

Szybka nawigacja

Szybki kontakt

Masz pytania? Zadzwoń!

77 43 43 333

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8-18
a w soboty od 9-14.

Przejdź do formularza